SAMENLEVING

You prefer to read in English? Visit us at www.bedawi.com.

"Je zou kunnen zeggen dat de Bedoeïene een geboren democraat is

die zijn 'Sjeikh' met respect maar op gelijke basis tegemoet treedt."

De Samenleving

 

Tot op de dag van vandaag vormt het 'clan stelsel' de basis van de samenleving van de Bedoeïenen:

 

1. Elke 'Beyt' (tent/huis) vormt een familie.

 

2. De verbonden families vormen een 'Aela' (een clan). Alle leden van dezelfde Aela beschouwen elkaar als van hetzelfde bloed ('Dem') en er heerst onvoorwaardelijke loyaliteit binnen de Aela.

 

De Beyt en de Aela vormen de basale sociale en economische eenheid van de Bedoeïene gemeenschap.

De leiders van deze eenheden vormen meestal een raad van oudsten, gekozen door de clan-leden.

Dit sociale netwerk van de Bedoeïenen wordt ondersteund en onderhouden door een diepgeworteld systeem van verwachtingen en waarden die het gedrag en de relaties van de leden regelen.

 

In de praktijk plaatsen religieuze vroomheid, leeftijd en persoonlijke eigenschappen zoals vrijgevigheid en gastvrijheid, sommige mensen boven anderen in de organisatie van de groep.Traditioneel oefent de Sheikh gezag uit over de toewijzing van land en de arbitrage bij geschillen.

 

Zijn positie is meestal afgeleid van zijn eigen scherpzinnige lezing van

Deze gekozen ouderen zijn machtig en krijgen weinig tegenspraak maar hebben geen absolute autoriteit. In grote zaken is er altijd overleg met de leider van de stam.

 

3. Een aantal verwante Aela's vormen de 'Kabilah' (de stam) met hun eigen territorium en dit is de belangrijkste familie-eenheid. Het is een structuur van verschillende generaties, die een uitgebreid netwerk van bloedverwanten omvat die wordt overgedragen via de mannelijke lijn.

 

De 'Sjeikh' is de leider van de Kabilah en hij wordt gekozen opbasis van zijn beoordelingsvermogen en wijsheid, maar bij enkele Kabilah's (zoals de Alleeghet en de kleinere Hamayda

de mening van de meerderheid.

Hij heeft over het algemeen geen bevoegdheid om een beslissing af te dwingen en moet daarom vertrouwen op zijn morele gezag en de instemming van de gemeenschap met zijn standpunt.

 

In zekere zin vormen de Bedoeïenen een aantal 'naties': Groepen van families zijn verenigd door gemeenschappelijke afstamming en territoriale gedeelde loyaliteit.

 

De exploitatie en de verdediging van hun gemeenschappelijke territoriale gebied wordt gedaan door middel van een algemeen aanvaard leiderschapssysteem.

stam) gaat het leiderschap over van vader naar de oudste zoon.

 

In het verleden verschafte de Kabilah haar leden economische zekerheid en bescherming omdat land, werk en water het eigendom van de stam was. Tegenwoordig kan de Kabilah deze functies niet meer goed vervullen door het vervagen van de oude leefstijl, maar ze dient nog steeds als de belangrijkste bron van identiteit, psycho-sociale steun en sociale status.

 

De Beyt, het kleinste familiesysteem van ouders en kinderen, is sterk verbonden met de Kabilah door uitgebreide onderlinge banden en verplichtingen, zoals 'Hamula' (het brengen van geschenken).

 

Deze 'naties' van Bedoeïene stammen en hun leiders hebben eeuwenlang gefunctioneerd in het wisselende politieke landschap van de landen van het Midden Oosten en Noord Afrika en pas sinds de 20e eeuw worden hun traditionele flexibiliteit en mobiliteit gecontroleerd. Zaken als grenzen, papieren en politiek, die vreemd waren in hun beleving, hebben schade toegebracht aan de grondvesten van hun samenleving, zodat zij worden gedwongen om een nieuwe basis voor identificatie met hun 'naties' en hun leiders te adopteren.

 

Bron: BEDAWI - M.I.M. Sabbah

NEEM HIER EENVOUDIG CONTACT MET ONS OP

 

Via onze AANKLIK mailbox > > >

 

Een nieuw venster opent in je browser,

in een beveiligde (https) omgeving.

Vul je naam en E-mail adres in, schrijf

je bericht en klik op de knop 'Verzenden'.

Je ontvangt direct een kopie van je verstuurde

bericht en wij reageren z.s.m. via E-mail.

Algemene Reisvoorwaarden | Copyright BEDAWI.COM © 2007 - 2017 | Neem a.u.b. contact met ons op voor vrijgave van de rechten

B E D A W I f o r T o ur i s m

Nabq 46512 Sharm El-Shaykh,

South Sinai Governrate

Arab Republic of Egypt

 

Mobiel: (+2)01006983031

Wij spreken Nederlands en zijn

tevens te vinden op Whatsapp