HET HUWELIJK

You prefer to read in English? Visit us at www.bedawi.com.

"Laat er ruimtes zijn in uw saamhorigheid"

Kahlil Gibran

NEEM HIER EENVOUDIG CONTACT MET ONS OP

 

Via onze AANKLIK mailbox > > >

 

Een nieuw venster opent in je browser,

in een beveiligde (https) omgeving.

Vul je naam en E-mail adres in, schrijf

je bericht en klik op de knop 'Verzenden'.

Je ontvangt direct een kopie van je verstuurde

bericht en wij reageren z.s.m. via E-mail.

Algemene Reisvoorwaarden | Copyright BEDAWI.COM © 2007 - 2017 | Neem a.u.b. contact met ons op voor vrijgave van de rechten

Het huwelijk

 

Vanuit het islamitische perspectief legaliseert het huwelijk de sexuele relatie en vormt het de basis en het kader voor gezinsvorming en vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief brengt het niet alleen de bruid en bruidegom samen maar ook hun families.

 

Vrouwen worden beschermd door de Bedoeïene erecode. Eer behoort niet aan het individu maar aan de familie. Een man die niet nauw verwant is aan een vrouw is het niet toegestaan om haar, op wat voor manier dan ook, aan te raken. Hetzelfde geldt voor de vrouw die schande over zichzelf brengt. Wanneer een vrouw haar eer verliest, haar 'ird', is dit een zeer ernstige zaak voor Bedoeïenen.

 

De mannen en vrouwen zijn vrij in de keuze van hun partner maar de ouders kunnen druk uitoefenen op hun kinderen om hun huwelijk te regelen. Als er geen vader voor het meisje of de vrouw kan spreken, dan zal een broer of een ander mannelijk familielid deze rol op zich nemen. Als een man uit de familie het niet eens is met de keuze van een echtgenoot voor zijn dochter, zuster of nicht, dan kan hij volgens de wet van de Bedoeïenen het geplande huwelijk stoppen.

 

Voorafgaand aan het huwelijk is er een verloving, die ongeveer een jaar (en soms langer) duurt. Gedurende de verloving kunnen de aanstaande bruid en bruidegom elkaar zien (in de omgeving van de familie en zelden alleen), verwachtingen en ideëen over de toekomst uitwisselen en elkaar goed leren kennen. Als tijdens deze verlovingsperiode de relatie niet van de grond komt, dan kan de verloving worden verbroken maar dit kan alleen op een manier zodat er geen blaam of smet op de ander (familie) zal rusten. Met druk vanuit ouders of familie moet daarom

zeer voorzichtig en tactvol worden omgegaan.

 

Romantische liefde wordt beschouwd als een zwakke basis voor het huwelijk. Moslims geloven dat liefde groeit tijdens het huwelijk. Belangrijke factoren bij de keuze van een levenspartner zijn het karakter, de reputatie, de economische en sociale status van de toekomstige lenespartner en zijn/haar familie.

 

Het ideale huwelijk is voor hen met de nauwste verwant, wat volgens de Koran (4:23) is toegestaan: "Tussen een man en de dochter van de broer van zijn vader." Niet alleen heeft het huwelijk met de 'Bint El Amm' (de dochter van de broer van je vader) of met de 'Ibn El Amm' (de zoon van de broer van je vader) de voorkeur, maar sterker nog, deze heeft het gebruikelijke recht op haar neef of zijn nicht. De nicht kan weigeren om met de zoon van de broer van haar vader te trouwen maar zij kan niet met iemand anders trouwen zonder zijn toestemming. Hoewel het neef/nicht huwelijk de voorkeur heeft, is de term 'neef' of 'nicht' slechts een classificatie. In veel gevallen is de 'Bint of Ibn El Amm' in feite een achter-nicht en soms een achter-achter-nicht, maar niettemin worden deze neef/nicht huwelijken gezien als een versterking van de eenheid van de familie.

 

De bruidsschat: 'Mahr'

 

De familie van de jongen initieert het huwelijk, rechtstreeks door de familie of via bemiddelaars. In Islam wordt een huwelijk voltrokken door een wettelijke overeenkomst waarin o.a. het bedrag van de 'Mahr', de bruidschat die de bruidegom aan de familie moet betalen, wordt bepaald. Bij de Bedoeïenen wordt de 'Mahr' aan de voogd (vader) van de bruid gegeven, om kleding en sieraden aan te schaffen om haar getrouwde leven te beginnen. De sieraden fungeren als economische zekerheid voor de

vrouw in het geval van een ongeluk. De bruidsschat bestaat uit een bedrag wat voor het huwelijk wordt betaald en een groter bedrag wat de man moet betalen mocht hij tot een echtscheiding besluiten. (Dit is vanwege de armoede tegenwoordig op papier vaak slechts symbolisch één Egyptische pond.)

 

De Bedoeïenen leven in een polygame samenleving met een patriarchaal systeem. Volgens Islam moet de man, die is getrouwd met meer dan één vrouw, alle vrouwen hetzelfde bieden qua kleding, huishoudgeld, woonomstandigheden en hij dient evenveel tijd en aandacht te geven aan ieder maar er wordt ook aangegeven dat je nooit een ieder recht kunt doen. Elke vorm van onrechtvaardigheid in dit verband is in Islam ten strengste verboden en daarom zou dit in de context en verhoudingen van die tijd moeten worden geplaatst, toen veel vrouwen als weduwe achter bleven.

Hoewel het meervoudige huwelijk dus is toegestaan, komt het niet bijzonder vaak voor en is het over het algemeen beperkt tot (oudere) mannen die rijk genoeg zijn om aparte huishoudens voor iedere vrouw te handhaven. Tegenwoordig is polygamie meer en meer zeldzaam onder de Bedoeïenen in de Sinai. Ze zullen eerder gaan scheiden en daarna hertrouwen.

 

Echtscheiding is een normale zaak voor Bedoeïenen en hier rust geen sociaal stigma op. Echtscheiding komt regelmatig voor en het initiatief hiervoor kan zowel door de man als de vrouw worden genomen. In beide gevallen zal de vrouw terug keren naar het huis van haar vader voor bescherming en ondersteuning tot haar echtelijke crisis is opgelost.

 

Een gescheiden vrouw is geheel vrij om een nieuwe huwelijkspartner te kiezen, zonder bemoeienis van de familie.

Bron: L. Abu-Lughod and BEDAWI - R.W. de Jong

B E D A W I f o r T o ur i s m

Nabq 46512 Sharm El-Shaykh,

South Sinai Governrate

Arab Republic of Egypt

 

Mobiel: (+2)01006983031

Wij spreken Nederlands en zijn

tevens te vinden op Whatsapp