RECHTSSYSTEEM

You prefer to read in English? Visit us at www.bedawi.com.

"Wanneer je het woord hebt gesproken, zal het over je regeren.

Wanneer het woord onuitgesproken is, regeer jij erover."

Arabisch gezegde

NEEM HIER EENVOUDIG CONTACT MET ONS OP

 

Via onze AANKLIK mailbox > > >

 

Een nieuw venster opent in je browser,

in een beveiligde (https) omgeving.

Vul je naam en E-mail adres in, schrijf

je bericht en klik op de knop 'Verzenden'.

Je ontvangt direct een kopie van je verstuurde

bericht en wij reageren z.s.m. via E-mail.

Het rechtssysteem: El 'Orf

 

De Bedoeïenen hebben hun eigen ongeschreven rechtssysteem.

Elke wet heeft een specifieke naam zoals 'Onwa', 'Doukhl' of 'Hilf' en besluiten over belangrijke zaken worden genomen op stammen bijeenkomsten ('Majlis') op basis van consensus van de deelnemers. Iedereen mag spreken tijdens deze bijeenkomsten, maar het meeste gewicht wordt gegeven aan de woorden van de mannen met erkende autoriteit, zoals de Sjeikh. Deze wordt beschouwd als de man met gezag wat berust op zijn rijkdom, zijn geërfde aanzien, zijn persoonlijke capaciteiten in het helpen van andere stamleden en zijn hierdoor vooraan-staande positie in de samenleving.

 

Het zijn dus voornamelijk de Sheiks en andere mannen van gezag die spreken namens partijen en hen vertegenwoordigen.

 

Bedoeïenen accepteren die leiders die afzien van het gebruik van absolute macht, met respect voor de leiders van de groepen, goede

betrekkingen, tevredenheid en rechtstreekse, open relaties vergemakkelijken het proces om medewerking te verkrijgen als de leider de zaken in goede banen wil leiden. Orders, arbitraire besluiten en harde bureaucratische maatrgelen en wetten kunnen dit niet bewerkstelligen.

 

Als een lid van een clan een moord pleegt binnen de clan, zal niemnd hem verdedigen en als hij vlucht zal hij (of zij) vogelvrij zijn. Er is geen groter drama voor een Bedoeïene, dan het verlies van de bescherming van zijn/haar stam. Een Bedoeïene zonder de bescherming en veiligheid van zijn stam is hulpeloos en verloren (in de woestijn).

 

Als de moord wordt gepleegd buiten de clan, dan onstaat er een vete (bloedwraak) en ieder clan-lid kan met zijn eigen leven moeten betalen voor dit misdrijf. Zo'n vete kan vele jaren duren. Maar, in plaats van een bloedvete kan en wordt dit meestal opgelost in termen van betaling van een financiële vergoeding vanuit het zogenaamde bloedgeld ('Ursh Dem') of zelfs in vergeving voor het grotere goed.

Ieder geval wordt een belediging of een moord besproken door de familie en clan-leden, voordat het naar de 'Tlaaba' (de rechtbank) gaat, waar een definitieve uitspraak wordt gebaseerd op een uitgebreide bespreking van de zaken, wat soms dagen of weken in beslag kan nemen.

 

Bedoeïene vrouwen worden extra beschermd door 'El 'Orf'. Iedere vorm van wangedrag ten opzichte van Bedoeïene vrouwen telt 4 keer zwaarder dan de straf voor wangedrag ten opzichte van een man onder dezelfde omstandigheden.

Tussen leden van de clan is een verbale uitbrander meestal voldoende om naleving van afspraken te waarborgen, maar als er een conflict ontstaat over land of het vruchtgebruik daarvan dan zal de Sjeikh het geschil oplossen, zowel binnen de stam als naar buiten toe met andere stammen. Een 'Kebier' (woordvoeder/advocaat) wordt uitgekozen om iedere partij te vertegenwoordigen in het geschil en iemand wordt benoemd als 'Kafiel' (waarborger).

Bron: Lecture Book on the Sinai Tribes by Larry Winter Roeder Jr.

B E D A W I f o r T o ur i s m

Nabq 46512 Sharm El-Shaykh,

South Sinai Governrate

Arab Republic of Egypt

 

Mobiel: (+2)01006983031

Wij spreken Nederlands en zijn

tevens te vinden op Whatsapp

Algemene Reisvoorwaarden | Copyright BEDAWI.COM © 2007 - 2017 | Neem a.u.b. contact met ons op voor vrijgave van de rechten