TRADITIES

You prefer to read in English? Visit us at www.bedawi.com.

"De traditie is dood, zodra deze wordt erkend als traditie."

Allan Bloom

NEEM HIER EENVOUDIG CONTACT MET ONS OP

 

Via onze AANKLIK mailbox > > >

 

Een nieuw venster opent in je browser,

in een beveiligde (https) omgeving.

Vul je naam en E-mail adres in, schrijf

je bericht en klik op de knop 'Verzenden'.

Je ontvangt direct een kopie van je verstuurde

bericht en wij reageren z.s.m. via E-mail.

Algemene Reisvoorwaarden | Copyright BEDAWI.COM © 2007 - 2017 | Neem a.u.b. contact met ons op voor vrijgave van de rechten

Tradities

 

Sinds de vroege islamitische periode zijn slechts enkele Bedoeïene gemeenschappen (in Jordanië) christen. De overgrote meerderheid van de Bedoeïenen zijn soennitische moslims en hun tradities zijn nauw verbonden met hu religie. Voor veel Bedoeïenen is het geloof meer instinctief dan reflectief.

 

De vijf zuilen van Islam zijn de verklaring van het geloof, de vijf dagelijkse gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten tijdens de maand Ramadan en de bedevaart naar Mekka. Vrijwel alle Bedoeïenen vieren de belangrijkste islamitische feestdagen 'Eid El Fitr' (het suikerfeest) en 'Eid El Kebir' (het slachtfeest, ook wel bekend als 'Eid El Adha').

 

De 'Hadj' (de bedevaart naar Mekka) is belangrijk voor hen (maar slechts weinig Bedoeïenen die buiten Saoedi Arabië wonen kunnen zicht dit veroorloven) en vroeger werd de individuele vroomheid uitgedrukt in het aantal keren dat iemand deze bedevaart deed.

 

Bedoeïenen (en moslims in het algemeen) geloven in de aanwezigheid van diverse 'Djin' (geesten), sommigen speels en andere kwaadaardig, die ingrijpen in het leven van de mens. Mensen die alleen in de woestijn reizen, ontmoeten zulke geesten 's nachts.

Deze geesten roepen namen en

plaatsen stenen op het pad, maar worden nooit gezien. Volgens hen hebben de zee, bomen en dieren ook geesten, maar alleen God weet hoeveel.

 

'Hasset' (het jaloerse, boze oog) is ook zeer reëel voor Bedoeïenen en men gelooft dat vooral kinderen hier bijzonder kwetsbaar voor zijn. Om deze reden droegen zij vaak beschermende amuletten om hun nek of was deze aan hun kleding gehecht.

 

In Islam wordt het bestaan van bovennatuurlijke wezens en boemannen beschreven, bekend als 'Maleika El Arth' (Koningen van de Aarde) en Bedoeïenen geloven dat eenzame reizigers in de woestijn hen soms ontmoeten.

 

Er bestaan geen formele geestelijken en geen centrum voor priesters in Islam. Iedere moslim heeft zijn (of haar) eigen directe relatie met Allah.

Bedoeïene gemeenschappen hebben geen formele religieuze specialisten. Traditoneel zorgen zij voor een religieuze specialist, die zij uit een aangrenzende regio halen om geregeld, meerdere maanden per jaar, tijd bij hen door te brengen en de jongeren te leren lezen uit de Koran. Een landelijke of vaste religieuze specialist die Bedoeïenen bezoeken voor curatieve en preventieve maatregelen heet een 'Gatib'.

 

Dit is niet hetzelfde als de 'Hakim', wat een Bedoeïene dokter/heler is,

die gespecialiseerd is in kruiden en lokale traditionele genezing.

 

Daarnaast houden veel Bedoeïenen rituelen en ceremoniële vieringen van bruiloften, rituele naamgevingen van pasgeborenen en besnijdenis.

Alle jongens worden besneden en de meisjes meestal ook (gedeeltijk) uit culturele traditie, alhoewel dit bij wet is verboden en dit in tegenspraak is met datgene wat er in de moskee wordt gepreekt.

Het besnijden van meisjes is nog steeds een ingebedde culturele traditie die wordt verbonden aan de vroomheid en waarde van een huwbare vrouw en dit wordt door de vrouwen in stand gehouden. Als vrouw is trouwen het belangrijkst en moeders willen de kansen voor hun dochters op een huwelijk dus niet verminderen.

 

Volgens Islam slachten Bedoeïenen ritueel een geit of schaap als er een kind is geboren. Zij noemen dit 'Foe-ela' en de familie wordt uitgenodigd om samen het bereidde vlees te eten. 'Hamula' is de traditie van het brengen van geschenken, waarbij er altijd een balans hoort te zijn tussen het onderling geven en ontvangen.

 

Bedoeïenen in de Zuid Sinai vieren de verjaardag van de profeet Mohamed en andere islamistische vieringen voornamelijk door extra gebeden en in de huiselijke sfeer.

Bron: BEDAWI - R.W. de Jong

B E D A W I f o r T o ur i s m

Nabq 46512 Sharm El-Shaykh,

South Sinai Governrate

Arab Republic of Egypt

 

Mobiel: (+2)01006983031

Wij spreken Nederlands en zijn

tevens te vinden op Whatsapp