HISTORIE

You prefer to read in English? Visit us at www.bedawi.com.

Het land van de Sinai is een monument van de oudheid van het leven op aarde. Van de gefossiliseerde rif dieren naar de mijnen van El Maghara, wiens koper de Brons Tijd aanwakkerde...

Beknopte historie

 

De eerste Egyptische farao dynastie startte in 3100 voor Christus en zij haalden hun kostbare stenen uit de zuidelijke Sinai.

 

In 2500 voor Christus stak een nomadische stam (de Hyksos) uit West Azië over en viel de Sinaï binnen. Gedurende deze bezetting was er geen Egyptische activiteit in de mijnen en groeven van de Sinai.

 

Rond 1400 voor Christus leidde de profeet Mozes zijn volk (de Israëlieten) uit Egypte in de Sinai op hun weg naar het Beloofde Land (Kanaän). Volgens de Thora, de Bijbel en de Koran brachten Mozes en zijn volk vele decennia door in de Sinai, waar God tot Mozes sprak op de Mozes Berg en waar hij de Tien Geboden ontving.

 

Alexander de Grote trok met zijn leger door de Sinai in het jaar 332 voor Christus om Egypte te veroveren.

 

De Maagd Maria betrad de Sinai met haar kind Jezus Christus toen zij ontsnapte uit en terug keerde naar Palestina in het jaar 0.

De Sinai is het meest bekend als 'de grote, vreselijke wildernis' waar de Israëlieten veertig jaar lang rondzwierven, maar het was ook het pad waarlangs Amr in het jaar 640 zuidwaarts trok naar Egypte en in zijn kielzog de Islam mee bracht.

 

Veel van de meest memorabele krijgsheren hebben ook de Sinai doorkruist. De farao Ramses II en Alexander de Grote die de Sinai doorkruisten aan het hoofd van een groot leger.

 

In de tegenovergestelde richting trok in het jaar 1182 de beroemde Salah El Din (beter bekend in het westen als Saladin) met zijn leger door de Sinai. Hij werd later de sultan van Egypte en Syrië en regeerde over Mesopatmia, Hejaz en Jemen.

 

In het jaar 1248 grepen de Mamelukken (een groep van slaven die waren ingevoerd in Egypte) de macht en regeerden in Egypte voor een paar honderd jaar, vechtend tegen de Mongolen die ze uiteindelijk wisten te verslaan.

 

In het jaar 1517 viel de Ottomaanse Sultan Selim Egypte binnen via de kust de Sinai. Hij bouwde forten en

zijn soldaten beschermden de pelgrims. Christenen en Joden vonden een plaats in Egypte als intellectuelen, kooplieden, bedienden en ambtenaren.

 

In het jaar 1796 kwam Egypte in opstand tegen het Ottomaanse rijk en behaalde een deels onafhankelijke status, maar al snel daarna, in het jaar 1798, arriveerde Napoleon Bonaparte in Egypte en hij bracht een aantal wetenschappers mee die een compleet encyclopedisch overzicht van Egypte maakten ("Description de l'Egypte"). De invasie van Napoleon zorgde voor een drastische herziening in het denken van de Egyptische en Ottomaanse heersers. Franse technologie, militaire technieken en cultuur werden aangenomen als modellen.

 

In de jaren 1805 - 1849 kwam Muhammad Ali Pasha, een officier in het Ottomaanse leger, aan de macht met de steun van het Egyptische volk, nadat de Fransen waren verslagen door de Britten. Hij wordt beschouwd als de vader van de moderne Egypte.

 

In het jaar 1863 kwam Khedive

NEEM HIER EENVOUDIG CONTACT MET ONS OP

 

Via onze AANKLIK mailbox > > >

 

Een nieuw venster opent in je browser,

in een beveiligde (https) omgeving.

Vul je naam en E-mail adres in, schrijf

je bericht en klik op de knop 'Verzenden'.

Je ontvangt direct een kopie van je verstuurde

bericht en wij reageren z.s.m. via E-mail.

Ismail, een lid van de dynastie van Mohammed Ali, aan de macht. Zijn ambitie was om Egypte tot hetzelfde niveau van cultuur, beschaving en ontwikkeling te leiden als een aantal Europese landen genoten. Tijdens zijn regering werd, in 1869, het 195 kilometer lange Suez kanaal geopend.

 

Er waren veel prominente figuren die onafhankelijkheid en grondwettelijke hervormingen wilden realiseren. Na herhaalde rellen en onrust, verklaarden de Britten Egypte onafhankelijk en in het jaar 1923 vormde Sa'ad Zaghoul de eerste Egyptische regering en de eerste grondwet. De Britten bleven echter waken over het Suez kanaal.

 

In het jaar 1936 kwam de 16-jarige Koning Farouk aan de macht in de plaats van zijn vader Fouad maar tijdens de tweede wereldoorlog (1939 - 1945) bezetten de Britten Egypte opnieuw en gebruikten het als basis om de troepen van het Afrika Korps van de Duitse Generaal Rommel te bevechten, die in het jaar 1940 samen met Italiaanse troepen een poging deed om het Suez kanaal te bemachtigen.

Op 23 juli 1952 werd de koning door een geweldloze staatsgreep van de geheime organisatie de Vrije Officieren verdreven en werd generaal Ali Mohammed Naguib, na het uitroepen van de republiek op 18 juni 1953, de eerste president van Egypte.

Toen hij opnieuw politieke partijen wilde toelaten, ontnam Gamal Abdel Nasser hem het premierschap en eind 1954 werd Naquib beschuldigd van medeplichtigheid aan een aanslag op Nasser door het Moslimbroeder Genootschap.

 

In 1956 werd Gamal Abdel Nasser, na een verkiezing waarbij hij de enige kandidaat was, de tweede president van Egypte. Toen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk financiële steun weigerden voor de bouw van de Aswan-dam, nationaliseerde Nasser het Suez kanaal, wat de Suez-crisis veroorzaakte.

 

en in 1958 werd hij president van de Verenigde Arabische Republiek (VAR: Egypte en Syrië en later Noord-Jemen). Syrië verliet de VAR in 1961.

verdeling van Palestina in een Arabische en Joodse staat en zo werd in 1948 de staat Israël gevormd.

 

Sinds 1948 woedde het Arabisch - Israëlisch conflict door de Sinai tot dat in 1982 uiteindelijk de stad Taba aan Egypte werd terug gegeven en hiermee eindigde de Israëlische bezetting van de Sinai.

 

Onder Nasser vond de militaire en sociaal-economische heropbouw plaats met de hulp van de Sovjet-Unie, waarvan de invloed in Caïro dan ook steeds groter werd.

Hij stierf in 1970 in Cairo en werd als president opgevolgd door Mohammed Anwar al-Sadat.

 

 

B E D A W I f o r T o ur i s m

Nabq 46512 Sharm El-Shaykh,

South Sinai Governrate

Arab Republic of Egypt

 

Mobiel: (+2)01006983031

Wij spreken Nederlands en zijn

tevens te vinden op Whatsapp

Algemene Reisvoorwaarden | Copyright BEDAWI.COM © 2007 - 2017 | Neem a.u.b. contact met ons op voor vrijgave van de rechten